Vi står bakom Per Isdals definition av våld: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”

Kärlek handlar inte om att begränsas, kontrolleras eller må dåligt. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att leva utan våld.

Exempel på olika former av våld i nära relation:

 • Du skuldbeläggs och kritiseras trots att du inte gjort något fel.
 • Du, och det du gör nervärderas.
 • Överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll.
 • Du övertalas att avstå från intressen och vänner.
 • Du bestämmer inte själv över dina klädval.
 • Din partner kontrollerar din mobil och andra ägodelar.
 • Din partner kräver att skjutsa dig, vart du än ska.
 • Du måste alltid säga vem du har träffat och var du har varit.
 • Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst.
 • Du kallas för kränkande saker, ofta med sexuell antydning.
 • Du hotas och/eller angrips fysiskt.

Är du utsatt för en eller flera av dessa exempel så är du utsatt för våld.