Välkommen som medlem

Om du inte är  medlem i Hedemora Kvinnojour – Bli det idag! 
Tillsammans gör vi skillnad! 

200 kr /år   
100 kr/år pensionär, student
Betalningsuppgifter
  • Swish 123 079 93 79
  • Bankgiro 697-4075
Märk din betalning med Medlem samt mailadress och gärna mobilnummer. Vi vill gärna kunna nå dig med medlemsbrev eller inbjudan.
Du måste vara kvinna för att bli medlem. Vill du som man stödja oss skriv Gåva.  

Tack för ert stöd 

Du är varmt välkommen som stödmedlem till Hedemora Kvinnojour. Ditt stöd betyder oerhört mycket för oss.

Hedemora kvinnojour är ansluten till ROKS, (riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

Din medlemsavgift går till våldsutsatta kvinnor och barn och kan användas till allt från aktiviteter till att stärka kvinnor som befinner sig i en nödsituation.

Idag är vi 110 medlemmar, varav 22 är aktiva jourkvinnor som sköter jourtelefon, chatt och allt praktiskt arbete. Allt arbete inom kvinnojouren är ideellt arbete. En viktig uppgift är stödsamtalen med en kvinna där vi lyssnar, tror på kvinnans berättelse och alltid poängterar, det var inte ditt fel.

Som medlem har du rätt att närvara vid årsmötet som ska genomföras senast 31 mars.

Medlemsbrev skickas ut ett par gånger om året och du blir inbjuden till medlemsmöten. Du kan också ta del av vårt arbete genom att följa oss på face book och instagram.

Du kanske också vill bli jourkvinna, hör av dig till oss i styrelsen.

Hedemora kvinnojour arbetar för ett samhälle där kvinnor, flickor och barn kan leva fritt från mäns våld och förtryck. Vill du nå oss så är vår mailadress Hedemorakvinnojour@roks.se eller på vår jourtelefon 072-009 95 08

Styrelsen Hedemora Kvinnojour

Medlemsbrev våren 2023

Medlemsbrev hösten 2023